Het KennisCentrum Wkb
valideert kennis en kunde van kwaliteitsborgers
Het KennisCentrum Wkb
helpt bij het monitoren en sturen van deskundigheid
Het KennisCentrum Wkb
borgt kennis en kunde van kwaliteitsborgers

Het KennisCentrum Wkb

Met onze unieke aanpak helpen we je bij het valideren, monitoren en borgen van de kennis en kunde van medewerkers de actief zijn als kwaliteitsborger.

Met deze aanpak:

  1. geven we je inzicht in de deskundigheid van medewerkers,
  2. ondersteunen we jouw sturing op en monitoring van hun ontwikkeling, 
  3. helpen we je de professionaliteit van medewerkers te borgen.

Waarom

Als je jouw medewerkers als kwaliteitsborger inzet dan moeten zij aantoonbaar voldoen aan de opleidings-, kennis- en ervarings-eisen die voortvloeien uit de Wkb. Daarnaast moeten je aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de verplichte her- en bijscholing. Kortom de Wkb vraagt om het valideren (aantonen) en borgen van kennis en kunde.

Hoe

De Wkb zelf bepaalt niet op welke manier validatie, monitoring en borging plaats moet vinden. Wel is aangegeven dat borgingsinstrumenten hier een rol in spelen. Instrumentaanbieders hebben de criteria voor kennis en kunde in hun instrument verwerkt. Maar ook zij hebben (tot op dit moment) de wijze van valideren, monitoren en borgen hiervan niet vastgelegd. De ToelatingsOrganisatie (die toeziet op de naleving van het stelsel van kwaliteitsborging en dus op de kwaliteitsborgers) en de instrumentaanbieders zien de kwaliteit van kwaliteitsborgers als belangrijke bouwsteen voor het slagen van de Wkb. Externe validatie en borging door een onafhankelijke partij geeft hier op logische wijze invulling aan.

Wat

Op grond van bovenstaande heeft het KennisCentrum Wkb diensten ontwikkeld ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Validatie van kennis en kunde door middel van EVP- en EVC-validatietrajecten
  • Borging van kennis en kunde met de Wkb-apk en de Wkb-monitor

Voor wie

Het KennisCentrum Wkb werkt voor opdrachtgevers die er zeker van willen zijn dat de (ingehuurde) medewerkers die zij als kwaliteitsborger in zetten ten allen tijde aan de daarvoor geldende criteria voldoen inclusief de gevraagde permanente her- en bijscholing.

 

Het KennisCentrum Wkb is een zusterbedrijf van het KennisCentrum VTH die vergelijkbare diensten verleend in het kader van het deskundig zijn, worden en blijven van VTH-professionals.